Hem
Kundrespons
Hyr Husbil
Husbilsmodeller
Vanliga frågor
Villkor
Boka / betalning
Kontakta oss
Villkor - USA

VILLKOR SOM GÄLLER VID HYRA AV HUSBIL I USA

 OBS. Detta är en icke-auktoriserad och förkortad översättning av de engelska hyresvillkoren.

Det är den fullständiga engelska versionen som gäller vid eventuella juridiska tvistemål. Vi skickar en engelsk version på begäran.


Hyrpris


Beräkning av antal hyresdagar följer samma normer som inom hotell- och turistverksamhet, dvs "per natt" oavsett säsong. Upphämtningsdagen räknas som en hyresdag medan återlämningsdagen inte räknas in.


Offerter

Alla våra offerter är "friblivna" dvs inte bindande tidsmässigt om inte giltighetstiden uttryckligen framgår av offerten. Överenskommelse 
om en optionstid kan träffas efter särskilt önskemål..

Fria miles

I offerten framgår hur många fria miles som ingår i grundpriset. (normalt  60 miles per dag). Eventuella överskridande miles betalas lokalt i samband med återlämnandet. Ingen ersättning utgår för ej utnyttjade fria miles.


Hyresavtal/betalning


Inbetalning av beställningsavgift och slutbetalning görs till HUSBILSRESOR I EUROPA AB.

Beställningsavgiften ($ 300) ska inbetalas i samband med bokningen. Kunden får därefter en bokningsbekräftelse i retur.

Slutbetalningen ska inbetalas senast 45 dagar före upphämtningsdagen.

Husbilsresor i Europa AB fungerar som bokningsagent för Moturis RV & Camping World. Det slutliga hyreskontraktet ingås mellan kunden och Moturis RV & Camping World i samband med upphämtning av fordonet.


Avbokning

mer än 42 dagar före upphämtningsdagen:

Kunden betalar10 % av hyrpriset  dock lägst $ 300

41 - 29 dagar före upphämtningsdagen :

Kunden betalar30 % av hyrpriset

28 - 15 dagar före upphämtningsdagen :

Kunden betalar50  % av hyrpriset

14 - 1 dagar före upphämtningsdagen :

Kunden betalar75 %  av hyrpriset

samma dag som upphämtningsdagen :

Kunden betalar100 % av hyrpriset


Gäller avbokningen en s.k. "one-way booking" läggs kostnaden för denna i tillägg till den övriga avbokningskostnaden.
Upphämtning av husbilen


Husbilen kan hämtas upp första kontraktsdagen antingen på förmiddagen mellan klockan 9.00 till 10.30 eller på eftermiddagen klockan 13.00 till 15.00 (mån-fre).  Lördag 9.00-12.00

På upphämtningsdagen erbjuder många av hyrstationerna fri transfer från namngivna hotell. Kunder som anlänt från Europa måste av försäkringsskäl ha minst en natts övernattning i USA innan husbilen får hämtas ut.Återlämning av husbilen


Husbilen kan återlämnas sista kontraktsdagen på förmiddagen mellan klockan 9.00 och 10.30. Flera av hyrstationerna erbjuder fri transfer till flygplatsen efter återlämnandet.


Serviceavgift

En serviceavgift , "preparation fee", tas ut en gång per hyrestillfälle. Avgiften är normalt USD 204 (inkl skatt). Under perioden 1 april till 30 september är avgiften emellertid höjd till USD 268 (inkl. skatt) om kunden önskar hämta ut husbilen på en lördag eller måndag. Serviceavgiften är inkluderad i avgivna offerter.Kreditkort/resecheckar

Det är ett krav att kunden innehar ett giltigt kreditkort (MasterCard, EuroCard, Visa eller American Express). Resecheckar, utställda i USD accepteras också som betalningsmedel.


Körkort


Föraren ska ha fyllt 21 år för att få framföra fordonet. Moturis & Camping World godtar ett vanligt svenskt B-körkort för samtliga modeller. Ska fler personer framföra husbilen ska namnen på dessa meddelas vid upphämtningstillfället för att fordonsförsäkringen ska gälla.


Reserestriktioner


Följande geografiska begränsningar gäller beträffande reserutter:

- Husbilen får tas in i Mexico endast efter överenskommelse och teckning 

  av en speciell tilläggsförsäkring..

- Det är inte tillåtet att köra husbilen i Death Valley under perioden 
  15 juni -15 september. 

- Det är inte tillåtet att köra husbilen på skogsvägar, privata vägar 
eller att köra "off-road".
 - I de centrala delarna av New York City är inte husbilar tillåtna.

- Vissa områden kring storstäderna Montreal och Quebec i Canada har 
 restriktioner när det gäller husbilar.

- Resor till Alaska, Northwest Territories och Yukon måste anmälas 
i förväg. En avgift på US$ 450 tillkommer.

Skulle kunden inte beakta ovanstående restriktioner och en skada 
inträffar gäller ingen försäkring utan kunden svarar själv för skadan.Hyra av husbil vintertid

Fordonen vid vissa depåer i norr måste prepareras vintertid (vanligen från november till april) för att undvika att husbilens vattensystem fryser. Ingen tank, förutom kemtoaletten fär användas eller fyllas på under denna tidsperiod. Ämnar kunden åka till varmare områden vilar ansvaret på denne att husbilen återställs till fryståligt skick vid återresa till kallare klimat. Skulle hyresmannen underlåta att följa denna bestämmelse och något system i bilen skadas av denna anledning är hyresmannen skadeståndsskyldig.Försäkringsskydd

Försäkringsskyddet består av 4 delar. Samtliga ingår i våra priser.  


Grundförsäkring (liability insurance coverage)

I hyrespriset ingår en s.k. "liability insurance coverage" som täcker skadeståndsanspråk från tredjeman för åsamkad kropps- och egendomsskada (utom medpassagerare) upp till USD 5 miljoner. Förutsättningen är att husbilen framförts av hyresmannen eller någon annan person som listats som förare i hyreskontraktet samt att gällande regler också i övrigt följts.


Tilläggsförsäkring (supplemental liability insurance coverage)

I hyrespriset ingår ett tillägg till ovanstående som utökar försäkringsskyddet med USD 1 miljon.


Ansvarsförsäkring (Customer Responsibility with CDW= Collision Damage Waiver)

I hyrespriset ingår en försäkring som täcker skador på husbilen som orsakats genom olycka, stöld eller vandalism. Polisrapport krävs.


VIP Ansvarsförsäkring( Customer Responsibility with VIP= Vacation Interuption Protection

Självrisken är $ 1000 per skadetillfälle. I övrigt samma regler som ovan. Täcker in skador som inte täcks in av ovanstående försäkringar. Polisrapport krävs. 

Täckning för kostnader som uppstått med anledning av att ett mekaniskt fel uppstått på husbilen som kräver längre än 12 arbetstimmars reseavbrott. Fel på radio, luftkonditionering, kylskåp, generator, mikrovågsugn, automatiskt fotsteg, fartkontroll etc. uppfyller inte kraven för ersättning. Ersättning utgår med max $ 30 per person/dag samt max $ 30 per resesällskap/dag för transportutlägg etc. Total ersättning kan uppgå till max $ 3000. Hyresmannen ska kunna uppvisa kvitton för att få ut ersättning. Ersättning utgår inte om orsaken till problemet är en olycka.


Försäkringen gäller inte om hyresmannen underlåtit att följa reserestriktionerna (se punkt ovan) och/eller varit alkoholpåverkad eller drogad på annat sätt vid skadetillfället.

Deposition/självrisk


Hyresmannen är skyldig att lämna en deposition på $ 1000 vid hyrestillfället. Beloppet reserveras på hyresmannens konto till dess att husbilen återlämnas i oskadat skick.


Stockholm i oktober 2012

HUSBILSRESOR - USA


Tillbaka till USA-sidan